Det siger arbejdsmiljøloven

Arbejdsmiljøloven gælder også for distancearbejde. Det betyder, at arbejdsgiveren også har ansvaret for, at arbejdsforholdene i orden, når du arbejder hjemme hos dig selv. Det gælder også, hvis du er sendt hjem i forbindelse med fx covid-19 epidemien. Reglerne om arbejdsstedets indretning, gælder kun i begrænset omfang, når man arbejder hjemme. I Arbejdsmiljølovgivningen stilles der karv til indretningen af hjemme arbejdspladsen, når man arbejder hjemme fuldtids, regelmæssigt eller hvis arbejdstiden i hjemmet svarer til en dags arbejde. Er det tilfældet ,skal ”arbejdsgiverne sørge for, og den ansatte medvirke til, at arbejdsforholdene i hjemmet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige”. Samarbejdet med den ansatte er vigtigt, da arbejdsgiveren ikke har ret til at kontrollere forholdene i den ansattes hjem. I sidste ende er det arbejdsgiverens ansvar, at arbejdsforholdene er i orden, herunder inventaret. Man har ret til en ordentlig stol, men man har for eksempel ikke ret til et hæve sænkebord. Den ansatte bør selv medvirke til, at arbejdsgiverens retningslinjer bliver fulgt.

Her kan du se vores kampagner lige nu