1000 ML. Plejemiddel Linoleum DC Kontormøbler

380,00 DKK

1000 ml. Plejemiddel til linoleum. Vores produkt egner sig godt til at holde din linoleum overflade pæn og frisk i lang tid. Mange pletter kan fjernes fra linoleum med plejemiddel. Vi anbefaler altid at du prøver dig frem og hellere vælger at behandle din linoleum med en lille smule linoleumsæbe, end at overbruge af linoleumsplejemidlet. Det er naturligvis også både bedst for dig og miljøet. Mange kender linoleumspleje som Monel, men dette er kun et varenavn. Produktet er en særlig sammenblanding af sæbe, som fungerer godt sammen med de olier og mineraler som Linoleum består af. VIGTIGT Brug IKKE linoleumspleje som er beregnet til gulv, dette produkt risikerer at ødelægge din møbel-linoleum. Herunder kan du læse en vejledning i hvordan du bruger midlet, men husk at bruge din sunde fornuft og hav respekt for din sikkerhed og møbler du vedligeholder.

Beskrivelse

Linoleum – vedligeholdelse af linoleum på bordplader.

Plejemiddel til linoleum er en sæbe,  fortyndet med vand. Nærmere info fremgår af flasken. Arbejdshandsker og åndedrætsværn anbefales.

Bemærk, forstøveren er beregnet til at fordele midlet på en klud, ikke til fordeling på overfladen. Kommer midlet på andre overflader end linoleum, tørres dette af med en våd klud.

Daglig rengøring.

Overfladen tørres bedst af, med en hårdt opvredet mikrofiberklud,  uden indhold af sæbe.

Evt. rande/pletter kan forsøges fjernet med et par dryp af plejemiddel til linoleum direkte på pletten, som derefter tørres efter med den hårdt opvredne klud.

Rande / pletter fremtræder ofte tydeligt i forbindelse med aftørring. Når overfladen tørrer op igen, vil langt de fleste forsvinde.

Pleje, årligt:

Min. 1-2 gange (gerne 2-4 gange ved ofte benyttede overflader) behandles bordet, for at kunne holde overfladen så pæn og lukket som muligt.

Vigtigt – plejen må ikke udføres i direkte sollys og besværliggøres ved høj varme i rummet.

1)

Bordet tørres af med en hårdt opvredet mikrofiberklud, uden brug af sæbe.

2)

Rande og pletter kan behandles pletvis, inden den samlede

pleje, ved at påføre plejemiddel til linoleum direkte på en fnugfri

hvid klud og rense centreret på ét sted, med let hånd.

Plet-området tørres efter med en tør fnugfri klud, inden selve

plejen påbegyndes.

3)

Der må kun behandles én flade af gangen, anbefalet ca. 1 m2 ad gangen, for at

undgå at overskydende plejemiddel til linoleum hærder op.

Væd en fnugfri hvid klud med plejemiddel til linoleum og påfør overfladen,

så hele fladen får en jævn behandling med et tyndt lag

linoleumsplejemiddel. Når hele bordpladen har fået et tyndt lag, startes i

samme ende som før, med at tørre evt. overskydende linoleumssæbe af. Dette udføres med en tør, fnugfri hvid klud.

Herefter er bordet klar til brug.

Bemærk, DC Kontormøbler påtager sig intet ansvar for brugen af plejemiddel til linoleum, ligesom vi anbefaler altid at prøve-behandle på et lille område, inden hele fladen behandles. Er du i tvivl om kan du altid kontakte os her