Miljøindsats (CSR)

Cradle to Grave (For English press here)

Hos DC Kontormøbler A/S arbejder vi efter fælles retning for, hvordan vi opfører os ift. klima og ressourceforbrug.

Som leverandør har vi ansvaret for at træffe de valg, som vi mener giver mest miljøgevinst, og hvor kunderne nemt kan se, hvilken forskel vi gør.
Cradle to Grave er princippet om livscyklus, hvor man tager højde for hele produktets levetid fra produktion til bortskaffelse. Det omfatter også produktets levetid, som er nøje forbundet med tidløshed i designet.

Hvordan gør vi?

Der kan tages frit fra alle miljø-hylder, men at vælge alle løsninger er ikke nødvendigvis det rigtige.

Vi tror mere på, at det gælder om at være konsekvente i vores forsøg på at sætte det mindst mulige aftryk på planeten. Vi arbejder primært efter ”Cradle to Grave” princippet. Det betyder, at vi så vidt muligt køber lokalproducerede varer (DK), hvor vi har den mindste fejlprocent, ligesom vi kan bestille efter et ordreproduceret koncept – ud i mange detaljer. På den måde passer løsningen til dét vores kunder har brug for, hverken mere eller mindre. Det giver også en lang levetid, når man altid arbejder med kvalitetsmøbler.

Herunder kan du læse mere om vores miljøtiltag:

Rigtig løsning, intet spild

Når vi laver møbelløsninger og indretningsforslag til vores kunder, analyserer vi altid hvordan vi bedst kan udnytte de tilgængelige kvadratmetre og dermed skabe en større brugsværdi for vores kunders lokaler (space-planning).

Vi tilbyder rådgivning om den bedste indretning. Noget indretningsrådgivning er gratis, andre opgaver udfører vi efter nærmere oplyst aftale. Kan du blive boende i de lokaler, du har, spares igen rigtigt mange ressourcer og økonomi på en lokale-flytning.

Vi indtænker flere funktioner i samme møbel, da det giver en øget medarbejdertrivsel, samt en længerevarende glæde og anvendelse af løsningen. Det er det rigtige møbel, til det rigtige formål, der er i fokus – det giver en værdi for vores kunder, som ikke kan gøres op i den sidste krone. Men det kan helt sikkert gøres op i et mindsket ressourceforbrug.

 

Et stabilt H/S-bord, med mange muligheder for tilbehør, udbygninger og størrelser. Bordet leveres også med sort hæve/sænkestel.

 

Emballage og bortskaffelse af møbler

Vores erfaring er, at møbelbranchen som helhed har et stort forbrug af emballage og materiale ressourcer.

Men når vi håndterer emballagen korrekt, og kan finde ud af at aflevere de brugte møbler til nye formål, har vi hele tiden mulighed for at optimere på vores miljøindsats.

Læs om hvordan vi håndterer emballage og bortskaffelse af møbler lige her.

Har du brug for hjælp med bortskaffelse af eksisterende møbler? Vi håndterer det gerne. Kontakt os i dag.

Kontormøbler med omtanke

Køb-og-smid-væk”-kulturen er noget af dét, der belaster miljøet allermest. Det ser vi især to tiltag, der kan gøre op med: Kvalitet og genbrug.

I videoen her fortæller vi mere om vores tanker om miljøet og kontormøbler af høj kvalitet.

Vi har desuden specialiseret os i at optimere dine eksisterende møbler. Måske er stellet til dit hæve-sænkebord stadig brugbart, selvom bordpladen er slidt eller utidssvarende? – Læs mere her.

Tænk over hvor meget et hæve sænke stel kræver af energi for at blive fremstillet og er tungt at transportere. Hvis vi kan nøjes med at montere en ny flot bordplade, har vi sparet omkring 75 % af energiforbruget ift. et komplet nyt bord. Det er simpel møbel-upcycling.

Rigtig mange af vores produkter er fremstillet af genbrugs materialer. Der fremstilles stadig alt for meget nyt plastik, men især inden for møbel branchen genanvender man plastik, både til sæder og til skærmvægge.
Også genanvendelse af metal er almindeligt i vores produkter. Genanvendelse af aluminium bruger 95% mindre energi, end ny-produktion.

Rigtig mange af de møbler, der fremstilles af træ hos vores danske leverandører er FSC-certificerede, og der kommer hele tiden flere til.
Mange møbel-leverandører er begyndt at sætte tal på møblets klima aftryk. Dette tal mindskes, jo længere man bruger møblet, før det kasseres.

 

 

Hvilke konkrete CSR-tiltag har vi ellers?

Vi følger arbejdsmiljøloven, både når det gælder fysisk og psykisk velfærd

Administrationen

 • Der skrives/printes på Svanemærket papir.
 • Blækpatroner til printere er genopfyldelige, af samme mærke og returneres til fabrikken.
 • Størstedelen af vores elektriske apparater har energisparefunktion.
 • Belysning er lavenergi – LED
 • Vi sponsorerer ikke lobby virksomhed
 • Vi deler ikke ud af julegaver, gavekort mm.
 • Vi benytter kun godkendte betalings systemer, som lever op til EU’s standard for pengeoverførsler, og som lever op til EU’s lovgivning om hvidvask

Arbejdsmiljø, internt

 • Der er ergonomiske hjælpemidler til rådighed, til den enkelte medarbejders opgaver.
 • Lager/montageafd. benytter professionelt værktøj, til monterings/konverterings-opgaver. Herunder bl.a.:
 • Fastmonteret og godkendt slibe/skæreværktøj.
 • Autoriseret udsugning / filtre ved de maskiner der kan give gener.
 • Samling/montering finder sted ved justerbare arbejdsborde.
 • Diverse vogne, lifte og køreredskaber for at mindske tunge løft.
 • Rygning på arbejdspladsen er ikke tilladt.
 • Arbejdstider og ferier skal overholdes for restituering.

Adfærdskodeks

 • Vi har en rar omgangstone, som alle føler sig trygge ved
 • Medarbejderne opfordres til at indberette ulovlig adfærd, uhensigtsmæssige procedurer og grænseoverskridende adfærd.
 • Medarbejderne opfordres til indberetning af mistrivsel blandt kollegaer.
 • Medarbejderne er enige om i det hele taget at opføre sig pænt, både over for kunder, og over for kollegaer

Bilpark og maskiner

 • Alle biler har katalysator/partikelfilter
 • Biler udvælges til præcis funktion – ikke for store eller for små til opgaven.
 • Ved udskiftning af biler vægtes mindst mulig miljøbelastning højt.
 • Maskiner, biler m.v. opbevares/parkeres indenfor, for længste levetid, igen ift. Cradle to Grave princippet.

Emballage og overskudsmaterialer

 • Al emballage og restprodukter sorteres i containere til genbrug.
 • Brugte møbler til bortskaffelse, adskilles i hoveddele, så størstedelen kan genanvendes.
 • Kan flere dele fra møbler blive til et brugbart nyt produkt, håndteres dette.
 • Afskæringer fra specialopgaver sorteres og genbruges til andre formål.
 • Afskæringer og restprodukter afleveres til sociale værksteder eller eks. skoleværksteder.
 • Afskæringer eller beskadiget træ, der ikke kan genbruges internt, genbruges eksternt som granulat.

Leverandører

 • Vore leverandører lever alle op til de respektive regler på området for miljøbelastning.
 • Det er muligt at udvælge møbler hos os, som er mærket FSC, Svane, Blaue Engel osv.
 • Vore leverandører er primært danske/skandinaviske.
 • Udvælgelsen af udenlandske leverandører er bl.a. baseret på deres miljøhensyn og transportbelastningen.

Vi følger arbejdsmiljøloven, både når det gælder fysisk og psykisk velfærd

 

Technological Innovation