Som moderne virksomhed har DC Kontormøbler A/S sat sig for at belaste miljøet mindst muligt. Metoderne for hvordan dette opnås er forskellige.
Følgende beskrivelse fortæller mere om hvilke tiltag vi foretager.

Administrationen

 • Der skrives/printes på Svanemærket papir.
 • Blækpatroner til printere er genopfyldelige og afhentes med jævne mellerum.
 • Størstedelen af vore elektriske apparater har energisparefunktion.
 • Belysning er lavenergi.

Arbejdsmiljø, internt

 • Der er ergonomiske hjælpemidler til rådighed, såfremt den enkelte medarbejder ønsker det.
 • Lager/montageafd. benytter professionelt værktøj, til monterings/konverterings-opgaver. Herunder bl.a.
 • fastmonteret slibe/skæreværktøj.
 • Autoriseret udsugning ved de maskiner der kan give gener.
 • Samling/montering finder sted ved justerbare arbejdsborde.
 • Rygning på arbejdspladsen er ikke tilladt

Lager/Montage

 • Al emballage og restprodukter sorteres i containere, til genbrug.
 • Afskæringer fra specialopgaver sorteres og genbruges til andre formål.
 • Afskæringer der ikke kan genbruges internt, genbruges eksternt som granulat.

Leverandører

 • Vore leverandører lever alle op til de respektive regler på området for miljøbelastning.
 • Vore leverandører er primært danske/skandinaviske.
 • Udvælgelsen af udenlandske leverandører er, bl.a., baseret på deres miljøhensyn.

Bilpark

 • Alle biler har katalysator / partikelfilter
 • Biler udvælges til præcis funktion, ikke for store eller for små, til opgaven.
 • Ved udskiftning af biler, vægtes mindst mulig miljøbelastning højt.