Som moderne virksomhed har DC Kontormøbler A/S sat sig for at belaste miljøet mindst muligt. Metoderne for hvordan dette opnås er forskellige.
Følgende beskriver nærmere hvilke tiltag vi foretager.

Administrationen

 • Der skrives/printes på genbrugspapir.
 • Blækpatroner til printere er genopfyldelige og afhentes med jævne mellerum.
 • Størstedelen af vore elektriske apparater har energisparefunktion.
 • Belysning er med lavenergiapperaturer.

Arbejdsmiljø, internt

 • Der er ergonomiske hjælpemidler til rådighed, såfremt den enkelte medarbejder ønsker det.
 • Lager/montageafd. benytter professionelt værktøj, til monterings/konverterings-opgaver. Herunder bl.a.
 • fastmonteret slibe/skæreværktøj.
 • Der forefindes autoriseret udsugning ved de maskiner der kan give gener.
 • Samling/montering finder sted ved mekanisk justerbare arbejdsborde.

Lager/Montage

 • Al emballage sorteres i containere, til genbrug.
 • Afskæringer fra specialopgaver sorteres og genbruges til andre formål.
 • Afskæringer der ikke kan genbruges, sendes til autoriseret forbrænding.

Leverandører

 • Vore leverandører lever alle op til de respektive regler på området for miljøbelastning.
 • Vore leverandører er primært danske/skandinaviske.
 • Udvælgelsen af udenlandske leverandører er, bl.a., baseret på deres miljøhensyn.

Bilpark

 • Alle biler er af nyere dato.
 • Alle biler kører på miljøbrændstof (lavoktan blyfri el. miljødiesel).
 • Ved udskiftning af biler, vægtes mindst mulig miljøbelastning højt.